#tag: wechat

Bộ sticker đất sét nặn về sinh vật có đôi mắt lạ thường
Bộ sticker đất sét nặn về sinh vật có đôi mắt lạ thường
Yerr Wang là một nghệ sĩ chuyên thực hiện stop-motion sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Sở trường của cô là nặn đất sét và tạo ra những nhân vật…
  • Chỉ 3 phút đọc