#tag: Walter Gropius

Vài nét về chủ nghĩa Hiện đại: “Chức năng luôn quan trọng hơn hình thức”
Vài nét về chủ nghĩa Hiện đại: “Chức năng luôn quan trọng hơn hình thức”
Trường phái chủ nghĩa hiện đại đã ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử thiết kế – và vẫn còn tiếp tục đến ngày nay. Trong bài viết này, Aaron…
  • Chỉ 5 phút đọc
Peter Behrens - người đặt nền móng cho kiến trúc Đức thời hiện đại
Peter Behrens - người đặt nền móng cho kiến trúc Đức thời hiện đại
Peter Behrens (14/4/1868 – 27/1/1940) là một kiến trúc sư và nhà thiết kế đồ họa người Đức. Ông là người đặt những viên gạch đầu tiên cho sự phát…
  • Chỉ 3 phút đọc