Tag: vũ thảo view_module view_stream

NTK Vũ Thảo cùng Kilomet 109 - tiên phong với Thời trang bền vững

Hành trình sáng tạo của NTK Vũ Thảo là một quyển sách có khả năng hấp dẫn người xem từ những câu chữ đầu tiên. Quá trình nghiên cứu và sáng tạo không mệt mỏi đã giúp cô cùng thương hiệu Kilomet 109 trở thành cái tên được nhắc đến đầu tiên trong địa hạt