#tag: visual illusion

Lí thuyết màu sắc cho các newbie
Lí thuyết màu sắc cho các newbie
Những điều các nhà thiết kế CẦN và PHẢI biết để hiểu về màu sắc. Tại sao lại là RGB và CMYK mà không phải là GBR, BGR, MCYK hay…
  • Chỉ 8 phút đọc