#tag: vẽ chữ

Calligrapher Đào Huy Hoàng: “Mình chẳng có gì ngoài kiên nhẫn cả”
Calligrapher Đào Huy Hoàng: “Mình chẳng có gì ngoài kiên nhẫn cả”
Có được niềm đam mê với con chữ ngay từ tấm bé nhờ những bài học đầu tiên từ ông nội, nghiệp vẽ chữ dường như là một cái duyên…
  • Chỉ 10 phút đọc