loading

#tag: vân nguyễn

Game “Thánh Hoả” lấy chất liệu từ văn học sử thi Việt Nam do sinh viên Văn Nguyễn thực hiện
Game “Thánh Hoả” lấy chất liệu từ văn học sử thi Việt Nam do sinh viên Văn Nguyễn thực hiện
Thánh Hoả là đồ án tốt nghiệp của sinh viên đại học Mỹ Thuật – Văn Nguyễn, với đề tài minh hoạ game 2D platform có nội dung kể về…
  • Chỉ 3 phút đọc