#tag: tử chiến thành đa bang 2

“Tử chiến thành Đa Bang 2: Sắt” sắp công chiếu tại rạp BHD Bitexco
“Tử chiến thành Đa Bang 2: Sắt” sắp công chiếu tại rạp BHD Bitexco
Việt Sử Kiêu Hùng là dự án phim dã sử Việt Nam theo phong cách diễn họat (animation) đầu tiên tại Việt Nam, do nhóm Đuốc Mồi thực hiện, với…
  • Chỉ 3 phút đọc