#tag: triễn lãm sắp đặt

Trí nhớ và kiến ​​thức đan xen trong tác phẩm sắp đặt của Chiharu Shiota
Trí nhớ và kiến ​​thức đan xen trong tác phẩm sắp đặt của Chiharu Shiota
“…nếu cái chết lấy đi cơ thể của tôi, tôi sẽ không tồn tại nữa” nhưng “linh hồn của tôi sẽ tiếp tục tồn tại bởi vì tôi có nhiều…
  • Chỉ 3 phút đọc