#tag: trí tưởng tượng

Sự khác nhau giữa tưởng tượng và sáng tạo
Sự khác nhau giữa tưởng tượng và sáng tạo
Tưởng tượng là do bẩm sinh nhưng sáng tạo lại qua học hỏi. Bài viết của Jack Preston King – biên tập viên tại beyondtherobot Câu chuyện tưởng tượng Vs câu chuyện kể…
  • Chỉ 7 phút đọc