#tag: Trí Nghĩa

Người Việt trẻ và câu chuyện về khai phóng sự sáng tạo
Người Việt trẻ và câu chuyện về khai phóng sự sáng tạo
Những câu chuyện về sáng tạo có lẽ không phải chờ đến thời kỹ thuật hiện đại, nhưng khi có sức mạnh của công nghệ, người trẻ sẽ dễ dàng…
  • Chỉ 11 phút đọc