#tag: tranh ký hoạ

Thạch Sketch - Đưa Đà Nẵng lên giấy
Thạch Sketch - Đưa Đà Nẵng lên giấy
Thạch Sketch, tên đầy đủ là Hồ Kim Thạch, hiện đang là sinh viên ngành Kiến trúc. Với niềm đam mê dòng tranh Ký hoạ đô thị, Thạch mang Đà…
  • Chỉ 3 phút đọc