#tag: trang trại

Thăm trang trại Cầu Đất qua bao bì trà của thương hiệu
Thăm trang trại Cầu Đất qua bao bì trà của thương hiệu
Trang trại Cầu Đất được thành lập từ 1927 ở Đà Lạt, là một trong những nơi trồng trà ở Việt Nam và là công ty sản xuất trà lâu…
  • Chỉ 3 phút đọc