#tag: toronto

Studio thiết kế Objects & Ideas: “Sản phẩm tuyệt vời nhất khi có linh hồn và vóc dáng”
Studio thiết kế Objects & Ideas: “Sản phẩm tuyệt vời nhất khi có linh hồn và vóc dáng”
Nhóm thiết kế hiện đang sống tại Toronto Objects & Ideas, được thành lập vào năm 2015, làm việc trong khuôn khổ ý-tưởng-gặp-gỡ-công-năng, và họ nói về những tác phẩm…
  • Chỉ 4 phút đọc