#tag: todd huỳnh

‘Sợi Mắc Sợi Mành’: Dự án minh họa kiến trúc văn hóa Việt Nam của Todd Huynh
‘Sợi Mắc Sợi Mành’: Dự án minh họa kiến trúc văn hóa Việt Nam của Todd Huynh
Lấy cảm hứng từ kiến ​​trúc văn hóa Việt Nam, “Sợi Mắc Sợi Mành” là dự án gồm 12 bức tranh do tác giả Todd Huynh – Huỳnh Minh Thống…
  • Chỉ 7 phút đọc
Bộ nhận diện cho thương hiệu bảo tồn các giá trị nghệ thuật biểu diễn truyền thống của Todd Huỳnh
Bộ nhận diện cho thương hiệu bảo tồn các giá trị nghệ thuật biểu diễn truyền thống của Todd Huỳnh
Một đồ án cá nhân của Huỳnh Minh Thống, hiện đang là sinh viên trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, thiết kế bộ nhận diện cho…
  • Chỉ 3 phút đọc