loading

#tag: tim burton

Thing - Bàn tay ma quái trong ‘Wednesday’ đã được tạo ra như thế nào?
Thing - Bàn tay ma quái trong ‘Wednesday’ đã được tạo ra như thế nào?
Bài viết được thực hiện bởi Anthony Breznican, thuộc trang tin Vanity Fair, một tạp chí hàng tháng về văn hóa đại chúng, thời trang và các vấn đề thời…
  • Chỉ 13 phút đọc
8 bộ phim hoạt hình stop motion tuyệt vời thổi hồn sự sống vào đồ vật (P1)
8 bộ phim hoạt hình stop motion tuyệt vời thổi hồn sự sống vào đồ vật (P1)
Stop motion mất 30 năm mới có thể trở thành một loại hình nghệ thuật chính thống.
  • Chỉ 5 phút đọc