loading

#tag: thiết kế singapore

Học tư duy thiết kế từ thủ tướng Singapore Lý Hiển Long
Học tư duy thiết kế từ thủ tướng Singapore Lý Hiển Long
Ở cấp quốc gia, tư duy thiết kế được coi là một yếu tố cốt lõi trong việc xây dựng đất nước của Singapore.
  • Chỉ 11 phút đọc