loading

#tag: thiết kế âm thanh

Thiết kế âm thanh: lĩnh vực sáng tạo thú vị ít người biết đến
Thiết kế âm thanh: lĩnh vực sáng tạo thú vị ít người biết đến
Có nhiều điều sâu sắc về thiết kế âm thanh hơn là việc chỉ tạo ra hiệu ứng, Yuri Suzuki nói. Nhà thiết kế hiện đang sống tại London kể…
  • Chỉ 5 phút đọc