Tag: thí nghiệm view_module view_stream

Playbar - Phòng thí nghiệm tương tác phức hợp

Khu phức hợp giải trí, mua sắm, triển lãm và nhiều thứ khác lấy cảm hứng từ các phòng thí nghiệm hoá học dưới đây là dự án kết hợp tuyệt vời giữa Flora Seres và studio DekoRatio Branding & Design. Khu trung tâm bao gồm rất nhiều hoạt động giải trí, từ ăn uống,