#tag: The Asshole Survival Guide

Nguyên tắc để sống sót giữa những đồng nghiệp không mấy “thân thiện”
Nguyên tắc để sống sót giữa những đồng nghiệp không mấy “thân thiện”
Mô típ học sinh phản diện thuở còn cắp sách đi học, với những tên côn đồ chuyên bắt nạt học sinh yếu thế, hay gã lẻo mép hai mặt…
  • Chỉ 9 phút đọc