#tag: Thấu cảm hư không

Maybe bạn nên … Đi! - Tháng 03 này có gì?
Maybe bạn nên … Đi! - Tháng 03 này có gì?
Trong những tháng ngày Covid ảm đạm, chúng mình không cuồng đi nữa, nhưng vẫn ở nhà lục lọi hết thảy các sự kiện nghệ thuật nhỏ to trải dài…
  • Chỉ 6 phút đọc