#tag: tdc

Triển lãm đồ hoạ chữ quốc tế (TDC) lần thứ 64 đã trở lại!

Triển lãm đồ hoạ chữ quốc tế (TDC) lần thứ 64 đã trở lại!

Chỉ một lần duy nhất trong năm để bạn gặp gỡ và hoà mình giữa những người yêu thích sáng tạo, thiết kế, đặc biệt và Đồ hoạ chữ. Buổi…
  • Chỉ 3 phút đọc