#tag: tay

Karol Banach cùng bức tranh tường sống động về đô thị cho Uber
Karol Banach cùng bức tranh tường sống động về đô thị cho Uber
Karol Banach được yêu cầu để thiết kế và vẽ một bức tranh tường tại “Uber Sessions” ở Warsaw. Nhiệm vụ là phải thể hiện được một thành phố hiện…
  • Chỉ 3 phút đọc