#tag: tái tạo

HORGOS - Tái tạo công trình cũ thành mái nhà ấm cúng
HORGOS - Tái tạo công trình cũ thành mái nhà ấm cúng
Người dân thị trấn cũng yêu mảnh sân ấy. Kiến trúc sư địa phương, nhà thầu và kiến trúc sư công trình làm việc với chúng tôi đều đối xử…
  • Chỉ 3 phút đọc