Tag: tái sử dụng view_module view_stream

HORGOS - Tái tạo công trình cũ thành mái nhà ấm cúng

Người dân thị trấn cũng yêu mảnh sân ấy. Kiến trúc sư địa phương, nhà thầu và kiến trúc sư công trình làm việc với chúng tôi đều đối xử với nó vô cùng yêu thương

Sẽ thế nào khi bình rượu nở hoa?

Chai lọ đựng sản phẩm tái sử dụng làm bình hoa.