#tag: sweet sneak studio

Ý tưởng tuyệt vời để chụp chân dung các thành viên trong studio thiết kế
Ý tưởng tuyệt vời để chụp chân dung các thành viên trong studio thiết kế
Bộ ảnh chân dung cùng thức ăn của đội ngũ các thành viên Sweet Sneak Studio. Sweet Sneak Studio, ban đầu chỉ là một quán cà phê thành lập vào…
  • Chỉ 3 phút đọc