#tag: swarm

[Case study] Swarm - Quy trình xây dựng thương hiệu và thiết kế đồ họa
[Case study] Swarm - Quy trình xây dựng thương hiệu và thiết kế đồ họa
Swarm là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để theo dõi và gặp gỡ bạn bè. Được Foursquare thai nghén từ ban đầu, Swarm cung cấp cái nhìn tổng quan về tất…
  • Chỉ 7 phút đọc