loading

#tag: still life

City song: Philadelphia - Thành phố rực rỡ sắc màu
City song: Philadelphia - Thành phố rực rỡ sắc màu
Nhiếp ảnh khiến tôi muốn bỏ điện thoại xuống, kéo tôi khỏi chiếc ghế bành, thôi thúc tôi thức dậy sớm hay đi đường vòng về nhà, giúp tôi trân…
  • Chỉ 3 phút đọc