#tag: Stephen Banham

[Studia-round] Kỳ 2 | Phỏng vấn nhà thiết kế typography Stephen Banham của Letterbox
[Studia-round] Kỳ 2 | Phỏng vấn nhà thiết kế typography Stephen Banham của Letterbox
Studia-round là chuỗi bài phỏng vấn, trò chuyện cùng các nghệ sĩ nổi tiếng cũng như tham quan studio, nơi làm việc của họ. Chuỗi bài được thực hiện bởi:…
  • Chỉ 8 phút đọc