loading

#tag: Stanley Kubrick

Mise en Scene là gì và cách bậc thầy Wes Anderson sử dụng nó
Mise en Scene là gì và cách bậc thầy Wes Anderson sử dụng nó
Mise en Scene là cách một nhà làm phim kết nối tất cả các yếu tố lại với nhau để tạo ra trải nghiệm tổng thể cho khán giả và…
  • Chỉ 15 phút đọc