#tag: Splash and Burn

Nghệ sỹ nâng cao nhận thức về tác động tiêu cực trong sản xuất dầu cọ tại Indonesia
Nghệ sỹ nâng cao nhận thức về tác động tiêu cực trong sản xuất dầu cọ tại Indonesia
Phá hủy 40 % diện tích rừng nhiệt đới trong 70 năm là cái giá Indonesia phải trả để trở thành nhà vô địch sản xuất dầu cọ. Indonesia cũng…
  • Chỉ 5 phút đọc