#tag: sinh sản

Loài cua đất ở Colombia đang di cư dưới sự bảo vệ của… quân đội
Loài cua đất ở Colombia đang di cư dưới sự bảo vệ của… quân đội
"Tương lai của loài cua rất quan trọng bởi trên đảo có những doanh nghiệp và người dân kiếm sống hoàn toàn dựa vào loài cua đen. Hơn thế nữa,…
  • Chỉ 9 phút đọc