loading

#tag: Shantell Martin

Shantell Martin - Nghệ thuật thị giác, chỉ trắng và đen
Shantell Martin - Nghệ thuật thị giác, chỉ trắng và đen
“Đối với tôi, cây bút cũng như con người, nó luôn biết phải đi đâu và tôi cảm thấy tuyệt vời khi để nó dẫn lối mình”. Nghe có vẻ…
  • Chỉ 12 phút đọc