#tag: sala equis

Rạp chiếu phim Sala Equis - Không gian phức hợp đầy biến hóa
Rạp chiếu phim Sala Equis - Không gian phức hợp đầy biến hóa
Sala Equis là tổ hợp không gian được tái cấu trúc lại từ một rạp chiếu phim cũ của thành phố Madrid, Tây Ban Nha mang tên Duque de Alba.…
  • Chỉ 3 phút đọc