#tag: rococo

Rococo và Thần thoại: Phỏng vấn cùng Annie Stegg Gerard
Rococo và Thần thoại: Phỏng vấn cùng Annie Stegg Gerard
Tác phẩm nghệ thuật của Annie Stegg Gerard là hiện thân của ma thuật và thần thoại trong khi cách sắp đặt mà cô tạo ra thể hiện tình cảm…
  • Chỉ 6 phút đọc
Rococo - một phong trào nghệ thuật ”phù phiếm”?
Rococo - một phong trào nghệ thuật ”phù phiếm”?
Trong khi nghệ thuật Baroque đầy quy cách, Rococo lại như một nốt nhạc vui tươi. Nghệ thuật Baroque mô tả chủ nghĩa anh hùng, cảm tử quân và những…
  • Chỉ 14 phút đọc