loading

#tag: rock

Hirotoshi Itoh - Loạt tác phẩm điêu khắc siêu thực ‘hài hước’ làm từ đá ven sông
Hirotoshi Itoh - Loạt tác phẩm điêu khắc siêu thực ‘hài hước’ làm từ đá ven sông
Hirotoshi Itoh tạo ra tác phẩm của mình bằng cách sử dụng nhiều loại đá khác nhau được tìm thấy tại một bờ sông gần nhà
  • Chỉ 3 phút đọc
Bìa đĩa soi tỏ nội tại của nhóm nhạc Não Não-Eu
Bìa đĩa soi tỏ nội tại của nhóm nhạc Não Não-Eu
Não Não-Eu là một nhóm nhạc đến từ Brasil gồm Pâmilla Vilas Boas (giọng ca chính, guitar, synthesizer), Cláudio Valentim (bass, synthesizer) và Thiago Carvalho (trống). Bộ hành giữa nhạc…
  • Chỉ 3 phút đọc