#tag: Robert Dadashev

Bao bì thiết kế đầy bất ngờ dành cho bộ sữa tắm trẻ em Akio
Bao bì thiết kế đầy bất ngờ dành cho bộ sữa tắm trẻ em Akio
Một dự án của sinh viên Robert Dadashev thiết kế nên bao bì dành cho bộ sản phẩm sữa tắm trẻ em. Vấn đề vệ sinh trẻ em luôn luôn…
  • Chỉ 3 phút đọc