loading

#tag: phản chiếu

Ngẫm về thế giới qua những mảnh gương
Ngẫm về thế giới qua những mảnh gương
Cùng khám phá những bức ảnh phản chiếu mặt gương của cộng đồng VSCO. Hình ảnh phản chiếu trong gương sẽ thể hiện một góc nhìn khác, chúng ngược ngạo,…
  • Chỉ 3 phút đọc