#tag: oliver jeffers

Oliver Jeffers: “Hãy chuẩn bị cho việc nhiều người sẽ không thích tác phẩm của bạn”
Oliver Jeffers: “Hãy chuẩn bị cho việc nhiều người sẽ không thích tác phẩm của bạn”
Oliver Jeffers là một nghệ sĩ sinh ra tại Úc, lớn lên ở miền Bắc Ireland, và hiện tại đang sống tại Brooklyn, New York. Tranh vẽ của anh được…
  • Chỉ 11 phút đọc