#tag: norton point

Norton Point - Mắt kính từ rác thải nhựa trong đại dương
Norton Point - Mắt kính từ rác thải nhựa trong đại dương
Khối lượng nhựa trôi nổi ngoài đại dương là một trong những thách thức môi trường lớn nhất của hành tinh và Norton Point mong muốn đóng góp một phần…
  • Chỉ 3 phút đọc