loading

#tag: nhà gạch

Hà Nội: Nhà gạch lấy cảm hứng từ hang động người tiền sử
Hà Nội: Nhà gạch lấy cảm hứng từ hang động người tiền sử
Ngôi nhà bằng gạch ở thủ đô này là một ý tưởng sáng tạo cho sự thay đổi môi trường đô thị của Việt Nam.
  • Chỉ 3 phút đọc