#tag: Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao

Á quân Cuộc thi thiết kế Hoa Mai 2018-2019: tủ đầu giường lấy cảm hứng từ gương sen
Á quân Cuộc thi thiết kế Hoa Mai 2018-2019: tủ đầu giường lấy cảm hứng từ gương sen
Hãy cùng iDesign nhìn lại chặng đường trải nghiệm thú vị của bạn Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao qua thiết kế tủ đầu giường “Sen” đã “ẵm” ngay giải nhì tại…
  • Chỉ 6 phút đọc