loading

#tag: nghệ thuật hàn lâm

Art Nouveau và thế giới đầy mê hoặc của trường phái Tân nghệ thuật
Art Nouveau và thế giới đầy mê hoặc của trường phái Tân nghệ thuật
Art nouveau (Tân nghệ thuật) là một trường phái quốc tế, một phong cách nghệ thuật, kiến trúc và nghệ thuật ứng dụng (applied art) phổ biến vào cuối thế kỷ XIX và…
  • Chỉ 3 phút đọc