loading

#tag: nền văn minh cổ đại

Lịch sử truyền thông thị giác | Kì 2: Khi biểu tượng và chữ viết giao thoa
Lịch sử truyền thông thị giác | Kì 2: Khi biểu tượng và chữ viết giao thoa
Kì trước chúng ta đã được giới thiệu về thời sơ khởi của truyền thông thị giác khi con người bắt đầu sử dụng công cụ thô sơ để lưu…
  • Chỉ 12 phút đọc
Liệu từng có một nền văn minh xịn hơn con người trên trái đất hay không?
Liệu từng có một nền văn minh xịn hơn con người trên trái đất hay không?
Điều gì sẽ xảy ra nếu có một nền văn minh công nghiệp khác tồn tại trên Trái đất cách đây hàng chục triệu năm, trước con người rất lâu,…
  • Chỉ 8 phút đọc