loading

#tag: naraka

Thiết kế bao bì keo-dính-chuột: Naraka địa ngục trần gian
Thiết kế bao bì keo-dính-chuột: Naraka địa ngục trần gian
Keo dính chuột là một trong những nét đặc trưng củavăn hoá Việt Nam. Từ hàng thập kỷ nay, người ta đã sử dụng chúng để bẫy chuột. Đây rõ…
  • Chỉ 3 phút đọc