#tag: moon

The Museum of the Moon: Bản sao chuẩn xác của mặt trăng đi tour vòng quanh thế giới
The Museum of the Moon: Bản sao chuẩn xác của mặt trăng đi tour vòng quanh thế giới
Nghệ sĩ đa ngành Luke Jerram đã tạo ra những bản sao chính xác của mặt trăng với đường kính 23 feet (~7m), sau đó mang chúng triển lãm ở…
  • Chỉ 3 phút đọc