loading

#tag: monument valley

Florence: Trò chơi về một câu chuyện tình từ “cha đẻ” của Monument Valley
Florence: Trò chơi về một câu chuyện tình từ “cha đẻ” của Monument Valley
Florence là một trò chơi về hành trình hai cá thể gặp gỡ, yêu nhau rồi dần dần chia xa. Câu chuyện trong trò chơi bắt đầu từ nhân vật…
  • Chỉ 8 phút đọc