#tag: Mobile Series

Mobile Series - Món đồ mang sức sống từ sự lưu chuyển không khí
Mobile Series - Món đồ mang sức sống từ sự lưu chuyển không khí
Được thiết kế bởi 504-18 Design Studio có trụ sở tại Seoul, Mobile Series là một vật chuyển động được tạo ra từ đồng, acrylic, và gỗ. Được lấy cảm…
  • Chỉ 3 phút đọc