#tag: Mehmet Geren

Khi những kiệt tác nghệ thuật “bị Photoshop” bởi Mehmet Geren
Khi những kiệt tác nghệ thuật “bị Photoshop” bởi Mehmet Geren
Một thế giới siêu thực được Mehmet Geren tạo ra thật khác biệt, từ những bức ảnh chụp kỹ thuật số, sẽ được kết hợp cùng các bức tranh nghệ…
  • Chỉ 3 phút đọc