loading

#tag: Maxk Nguyễn

“Sài Gòn có mưa” - Cách người Việt trẻ nhìn cuộc sống
“Sài Gòn có mưa” - Cách người Việt trẻ nhìn cuộc sống
Trong dự án mới nhất của mình, Maxk Nguyễn - chàng trai gắn liền với những đặc sản của Sài Gòn - cùng "đồng bọn" quyết định kể những câu…
  • Chỉ 3 phút đọc
Người Việt trẻ và câu chuyện về khai phóng sự sáng tạo
Người Việt trẻ và câu chuyện về khai phóng sự sáng tạo
Những câu chuyện về sáng tạo có lẽ không phải chờ đến thời kỹ thuật hiện đại, nhưng khi có sức mạnh của công nghệ, người trẻ sẽ dễ dàng…
  • Chỉ 11 phút đọc