#tag: marketer

Design và Makerting: Mối lương duyên tiền định
Design và Makerting: Mối lương duyên tiền định
Bài viết tập trung vào mối liên kết chặt chẽ giữa thiết kế và marketing, cũng như việc thiết lập đối tượng mục tiêu và phân tích để thiết kế…
  • Chỉ 10 phút đọc
Câu chuyện data: Người dùng ngày càng thích… nội dung dài & thương hiệu cần chú ý điều đó
Câu chuyện data: Người dùng ngày càng thích… nội dung dài & thương hiệu cần chú ý điều đó
Cơ hội để bạn được “viral” đã không còn phổ biến nhiều trong những năm gần đây. Dù cũng có ngoại lệ, nhưng ngày nay người ta dường như không…
  • Chỉ 8 phút đọc